Svet-Stranek.cz
destinyweb.freepage.cz

EFT - Emotional Freedom Techniques, MANTRA,Ho´oponopono:Maybe My Dreams Come True...

EFT - Emotional Freedom Techniques, MANTRA,Ho´oponopono

EFT ( techniky emoční svobody ) - emoční svoboda je navrácení mysli, těla a citů do stavu rovnováhy, bez omezení zápornými emocemi.
Brad Yates
http://www.bradyates.net/youtube.html - EFT - BRAD YATES (anglicky)

http://www.nexusanime.cz/ - EFT technika s překlady tappingu Brada Yatese

http://www.rainbowsinbeverley.co.uk/#/eft/45418325 33 - anglické stránky

http://www.eft-ahc.cz - česky

http://www.eft-ahc.cz/vyresene-pripady/cz/26/ - jak začít žít krásný a plnohodnotný životMANTRA
Mantra je definována jako zvuk nebo kombinace slov, která vzhledem ke své konstrukci, významu a rytmu, má schopnost soustředit mysl, slovo je zvuk, zvuk je vibrace, vibrací je energie.

Mantra
Mantra je slovo nebo skupina slov, která nemá konkrétní sémantický obsah.(Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, morfémů a jiných znaků, případně jejich vztahu ke skutečnosti, kterou označují) Mantra je soubor slabik v sanskrtu (posvátný jazyk hinduismu a tantrického buddhismu), přednes mantry pro získání úspěchu, který může být světský (něčeho dosáhnout, dovednost) nebo transcendentní (vrcholný úspěch , který v tibetském buddhismu osvícení je nejen racionální, ale pravou podstatou mysli).
Podle hinduismu, mantra Óm je prvotní zvuk vesmíru, původ a princip všech mantras. V hinduistické tradici, hlavní funkce manter je osvobodit mysl od hmotných,materiálních statků a zvyšovat podvědomí na vyšší duchovní rovině.
Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, morfémů a jiných znaků, případně jejich vztahu ke skutečnosti, kterou označují

Magical Healing Mantra : Om Mani Padme Hum
Mantra Óm Mani Padmé Húm - opakováním této mantry se zmírňuje negativní karma, meditace na očištění mysli a těla.
Slova
ÓM MANI PADMÉ HÚM
http://www.youtube.com/watch?v=TDUdT5z_CBU&feature =related
http://www.youtube.com/watch?v=zK0rO-ZMUso&feature =related


Magical Healing Mantra : Aum Shree Ram
Magical Healing – magické léčení
Slova
AUM SHREE RAM
JAY RAM JAY JAY RAM
http://www.youtube.com/watch?v=0ibA4ysp2jM

Medicine Buddha Mantra
Tibetská Buddha Mantra pro odstranění bolestí z nemocí a překonání hlavních vnitřních příčin nemocí - nenávist, žárlivost, touha, chamtivost a nevědomost.
Slova
TAYATHA OM BEKANDZE
BEKANDZE MAHA BEKANDZE
RANDZE SAMU GATE SOHA
http://www.youtube.com/watch?v=yUJucA-mrgE

Sanskrit mantras for healing
Sanskrit mantra pro léčení pomocí zvuku, které stimulují energetická centra a rovnováhu v těle (čakry).
Slova
OM LAM VAM RAM
YAM KSHAM HAM SAM
MAATANGINI SWAAHA
http://www.youtube.com/watch?v=zBC2u8yDrIQ


Ho´oponopono
Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti. Miluji tě.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo. Aloha wauia oe.

Starodávné havajské léčení Ho´oponopono

Jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) a objevit zdraví, bohatství a štěstí.

1.MORRNAHNINA MODLITBA:
Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme tě o odpuštění. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměn těchto nechtěných energií v čisté světlo… a tak se staň

2. „OMLOUVÁM SE“ a „PROSÍM, ODPUSŤ MI“ - Toto říkáte, abyste uznali, že se něco stalo, aniž byste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.

3. „MILUJI TĚ“ a „DĚKUJI TI“
Slova ''miluji tě'' rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska, a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte ''děkuji ti'', vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčeni na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

Příklady použití techniky:
Při problému: „Prosím o odpuštění za všechno, co se děje uvnitř mě a projevuje se jako problém venku. Božství, lituji, prosím odpusť mi, děkuji a miluji tě.“

Když mě rozhodí jednání jiného člověka nebo situace: Co uvnitř mě způsobuje, že (tato žena se takto chová….. nebo že kamaráda bolí záda…), jak mohu problém v sobě napravit? Následuje modlidba…… Omlouvám se, prosím, odpusť mi, miluji tě a děkuji.

Když se mi hlavou honí různé vzpomínky: Miluji vás drahé vzpomínky. Jsem vděčná za to, že mám příležitost osvobodit vás i sebe. Následuje modlidba: „Omlouvám se,prosím, odpusť mi, miluji tě a děkuji.“

K jídlu: Když máme strach, že nám nedělá dobře: „Miluji tě, miluji tě.“ Pokud vnáším do této situace něco, co způsobí, že mi bude špatně když tě sním, není to tvá vina, dokonce ani má. Je to něco, co způsobuje, že se cítím zodpovědný

Zdroj: Kniha: Svět bez hranic - Joe Vitale a Ihaleakale Hew Len