Svet-Stranek.cz
destinyweb.freepage.cz

Alternativní medicína:Maybe My Dreams Come True...

Alternativní medicína

Alternativní medicína, též alternativní a komplementární medicína nebo jen CAM (z anglického Complementary and Alternative Medicine) je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny.
Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost nebo v tomto testování selhaly, mnohdy jsou postaveny na alternativních filozofických názorech nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Mnohdy je neprovádí lékař, ale léčitel, který obvykle není právně odpovědný za poškození svého klienta. Často však jde o dobré praktické psychology a tak mohou pacientům skutečně pomoci s psychosomatickými poruchami.

Přestože se pojem alternativní medicína v zahraničí nadále užívá, došlo v posledním období k terminologickému rozšíření a začalo se hovořit spíše o nekonvenční a komplementární medicíně. Oba tyto termíny jsou lékařské obci snáze přijatelné.

Termín nekonvenční medicína (anglicky unconventional medicine) vyjadřuje, že dané léčebné postupy nejsou uznány jako lege artis medicínské postupy, tedy že nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu. Zpravidla nejsou vyučovány na lékařských fakultách, i když i zde dochází k značnému obratu v posledních letech. Nejsou ani považovány za standardní způsoby léčby, dokonce nepatří ani do objemu zákonem vymezené zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami či jinými subjekty předplacené péče (zde se opět situace v jednotlivých zemích různí a obzvláště soukromé pojišťovny stále více zařazují některé nekonvenční služby do katalogu péče).

Termín komplementární medicína (anglicky complementary medicine) hovoří o tom, že mnohé nekonvenční postupy nejsou nasazovány místo standardních, nýbrž že je doplňují a že mají podpořit účinek vědecké medicíny či mají na léčbu navázat (především bylinné kúry, masáže, reiki, jóga, v určitých případech akupunktura atd.).
Převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativní_medicína


http://www.reiki-oasa.cz/

http://www.astragal.estranky.cz/ - duchovní cestě o hledání smyslu našeho života a poslání