Svet-Stranek.cz
destinyweb.freepage.cz

Počítačová Grafika:Maybe My Dreams Come True...

Počítačová Grafika

Počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky.
2D počítačová grafika - Existují dva základní přístupy ke 2D grafice: vektorová a rastrová grafika. Vektorová grafika ukládá přesná geometrická data, například souřadnice bodů, propojení mezi body (úsečky a křivky) a vyplnění tvarů. Většina vektorových grafických systémů umožňuje použít standardní tvary jako kružnice, čtverce atd.
Naopak základem rastrové grafiky je pravidelná síť pixelů, organizovaná jako dvourozměrná matice bodů. Každý pixel nese specifické informace, například o jasu, barvě, průhlednosti bodu, nebo kombinaci těchto hodnot. Obrázek v rastrové grafice má omezené rozlišení, které se udává počtem řádek a sloupců. Dnes se často kombinuje rastrová a vektorová grafika v souborových formátech jako PDF či SWF.

3D počítačová grafika - 3D grafika je příbuzná vektorové 2D grafice. Také pracuje se souřadnicemi bodů a informacemi o úsečkách, křivkách a plochách, ale data jsou uložena ve trojrozměrném souřadnicovém systému. Z těchto trojrozměrných dat reprezentujících tělesa je potom renderován 2D obrázek.
Různými technikami se dají ve 3D grafice vytvořit velmi realisticky vypadající obrázky díky věrné simulaci světelných a optických jevů jako jsou stíny, odrazy, lom světla či kaustika. Pokročilé vývojové nástroje umožňují i realistické animace včetně pohybů oděvu, vlasů, vodní hladiny a simulace fyzikálních jevů jako je gravitace a odrazy.
převzato http://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_grafika


http://archiv.jsi.cz/grafika/zaklady_grafiky/index .htm - Tento web obsahuje stručný přehled probíraných témat, bohatě ilustrovaný obrázky. Zde získáte rychle základní povědomí o počítačové grafice.


Barvy včetně monochromatické (1 bit), 16 barev (4 bity), stupně šedi (8 bitů), 256 barev (8 bitů), True Color (24 bitů) a XP alfa kanál (32 bitů ).

http://www.klikzone.cz/sekce-html/html-barvy.php - HTML barvy - Kompletní seznam pojmenovaných barev v HTML